HopeChannel Sverige | Logga in

Bibelsamtal

Bibelsamtal

Dela

Bibelsamtal är en studiehandledning som tas fram av sabbatsskolavdelningarna i Sjundedags Adventistsamfundets unioner i Danmark, Norge och Sverige gemensamt. Den är ett komplement till generalkonferensens Bibelstudium för sabbatsskolan och är tänkt att hjälpa bibelstudiugrupper att fokusera på bibelläsning och samtal kring några textsammanhang som finns för veckans studium i Bibelstudium.