HopeChannel Sverige | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Dela

Fåglar med periskop

16 juni

"Bli ordets görare, inte bara dess hörare" (Jak 1:22).

När en ubåtskapten tror sig veta att fara hotar kan han snabbt ta ner båten i undervattensläge. Men han lämnar sitt periskop ovanför vattenytan för att kunna iaktta vad som försiggår runt omkring i luften och på vattnet. Det finns en fågelart som använder precis samma teknik när den känner sig hotad eller blir skrämd. Doppingar, som i vanliga fall flyter lätt som en kork på vattnet, kan öka sin kroppstyngd genom att släppa ut extra luft som den har inom kroppen och under sina fjädrar. Då kan den långsamt sänka ner kroppen under vattnet tills det enda som är kvar ovanför ytan är två små ögon och näbben. Doppingen kan sedan simma omkring i detta u-läge, och på så sätt rädda sig och sina ungar. Ungarna följer ofta med på föräldraryggen. Även om doppingen lever av att dyka efter sin föda, kan den inte hålla huvudet under vattnet särskilt länge, och därför inte komma undan genom att dyka långt, som en del andra vattenfåglar gör.
Dyka länge kan däremot till exempel lommarna. När de känner sig hotade kan de hålla andan under vattnet och därmed hålla sig dolda upp till flera minuter. De kan också dyka långt och har hittats så långt ner som på 80 meters djup. Lommens kropp är konstruerad så att den kan hålla andan så länge utan att fågeln blir sjuk av den ökade mängden koloxid i blodet. Lommens blod är sammansatt så att det kan lagra extra mängder syre som kan hålla lommen vid liv när den tvingas hålla sig under ytan en längre tid. I normala fall, när den bara dyker efter föda, är den inte under vattnet mer än 30-45 sekunder åt gången. De långa dykningarna används endast i nödsituationer.
Varken doppingen eller lommen skulle ha någon fördel av sina undervattensegenskaper om de inte använde dem, utan bara visste om att de hade en sådan förmåga. Om de ska överleva räcker det inte för dem att bara veta hur de kan gömma sig, de måste också vara beredda att göra det.

BÖN: Tack för all den kunskap jag kan få om Bibeln och om dig. Hjälp mig att också vilja använda detta i mitt dagliga liv, så att jag kan bli räddad, in i ditt rike.
 

Andakt från boken "En stund med Gud", skriven av Pearl Sjölander.