HopeChannel Sverige | Logga in
Dela

JOH. 21:15–25

Det vi sett och hört - 91

ETT ORD PÅ VÄGEN

I ett äktenskap behöver vi gång på gång uttrycka vår kärlek till varandra. På samma sätt behöver vi uttrycka vår kärlek till Jesus, vår Herre och Gud. Vi får säga som Petrus: ”Herre, du vet att jag har dig kär.” Det kan vi göra det på olika sätt och vid olika tillfällen. Det kan t.ex. ske i nattvarden då vi förnyar vårt förbund med Kristus, i vår personliga bön eller när vi upphöjer Herren i en lovsång.

ATT FÖRSTÅ TEXTEN

”Följ mig!” Vi undrar ofta vad andra ska tycka eller tänka när vi ska fatta beslut. Vi vill helst ha stöd från någon annan. Petrus la märke till Johannes och frågade Jesus hur det skulle bli med honom. Men när Jesus kallar oss är det ingen annan det gäller. Han säger: ”Du ska följa mig.”

”... för tredje gången:” Petrus hade varit så säker på att han aldrig skulle komma på fall. Se Matt. 26:33. Och så hade han förnekat Jesus. Tre gånger. Nu mötte Jesus en Petrus som hade misslyckats i grunden. Men Jesus vill ge honom nytt mod och en ny självkänsla som har sin grund i kärleken till den Herre som vet allt och förmår allt.

”... spred sig ett rykte ...” Johannes vill här dementera ett rykte som kunde skada förväntningarna om Jesus återkomst. Felaktiga tolkningar av Jesus ord i Bibeln kan göra stor skada också i vår tid.

FÖR EFTERTANKE OCH SAMTAL

Johannes skrev i 1 Joh. 1:3 ”Det vi sett och hört förkunnar vi för er.” Hur kan vi veta att det han skrivit är sant?