HopeChannel Sverige | Logga in
Dela

JOH. 21:7–14

Det vi sett och hört - 90

ETT ORD PÅ VÄGEN

När Jesus hjälper oss i vardagen händer det att vi bara ser det som tur eller ett märkligt sammanträffande. Här var Jesus på rätt plats vid rätt tid för att möta sina uttröttade lärjungar. Han fyllde deras behov, först deras fysiska och sedan deras andliga. Jesus kallar oss till att möta människor på samma sätt.

ATT FÖRSTÅ TEXTEN

”... en glödhög ...” Det grekiska ord som används här, är samma som används för kolelden på översteprästens gård. Där påstod Petrus tre gånger att han inte kände Jesus. Se Joh. 18:18. Vid den här elden fick Petrus istället bekänna sin kärlek till Jesus tre gånger.

”... 153 stycken.” Det sägs inget om varför fiskarna räknades. Kanske var det för att visa vilken rekordfångst det var. Efter en annan otrolig fångst kallades Petrus av Jesus att bli människofiskare (Luk. 5:1–11). Nu gällde kallelsen alla lärjungarna (Joh. 20:21–22; Apg. 1:8). Lärjungarna tog sedan rätt på all fisken de räknat. Senare skulle de inte heller komma att sortera ut vissa personer. Evangeliet gäller alla människor.

FÖR EFTERTANKE OCH SAMTAL

”Det är Herren!” Varför kallar de Jesus för Herren här?