HopeChannel Sverige | Logga in
Dela

JOH. 21:1–6

Det vi sett och hört - 89

ETT ORD PÅ VÄGEN

Lärjungarna hade satsat allt på Jesus och lämnat sina jobb för en ny framtid med honom. Nu var han borta och de visste inte vad de skulle göra. Petrus och sex lärjungar till försöker sig på fiske igen men utan framgång. Då möter Jesus dem och visar att det ändå finns en framtid tillsammans med honom. Han vill vara deras stöd. Det vill han vara också för oss idag.

ATT FÖRSTÅ TEXTEN

”... vid Tiberiassjön.” Jesus hade lovat att möta lärjungarna vid sjön. Se Mark. 16:7. Jesus visste att de skulle få lättare att minnas allt det fantastisk fina de hade varit med om när de var där igen. ”Kommer ni ihåg” kunde de säga och på så sätt få tillbaka sin inspiration och glädje.

”... den natten ...” Nätfisket måste ske när det var mörkt, annars syntes de i det klara vattnet. Man drog nätet efter en båt som en enkel trål.

”... på höger sida ...” Att något fanns på höger sida ansågs innebära något positivt. Kvinnorna såg t.ex. ängeln på höger sida i Jesus grav enligt Mark. 16:5. Ängeln som Sakarias, Johannes döparens far, såg i templet, stod på altarets högra sida. Se Luk 1:11. Jesus talade om för stora rådet att de skulle få se honom sitta på Guds högra sida (Matt. 26:64).

FÖR EFTERTANKE OCH SAMTAL

Hur tror du lärjungarna kände sig efter den där natten? Vad kan ha påverkat deras känslor?